Gå til hovedindhold

Om Marienlund

Marienlund er et tilbud efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §85.

Marienlund består af 5 mindre huse. Hus A, B, C og D er koblet sammen via gange, men er adskilt i 4 mindre afdelinger. Hus E ligger i en adskilt bygning, men er forbundet til det øvrige Marienlund, via en sti. Hus A-D er døgnbemandet, mens Hus E som udgangspunkt kun er bemandet i dag- og aftentimerne, dog kan nattevagten fra Hus A-D hjælpe, hvis der opstår behov for det.

Borgerne er aldersmæssigt fra 18 år og opefter, og har forskellige behov for hjælp og støtte i hverdagen, herunder forskelligt funktionsniveau.

Det er din sagsbehandler i din hjemkommune der kan visitere dig til Marienlund, så ønsker du at bo på Marienlund, så er det ham eller hende, du skal tage en snak med.

På Tilbudsportalen.dk kan du altid se, om der i øjeblikket er ledige pladser på Marienlund. Du finder os ved at skrive Marienlund i søgefeltet.