Gå til hovedindhold

Studerende

Marienlund modtager gerne pædagogstuderende der skal i praktik.

Under din praktik, er Marienlund dit uddannelsessted. Det betyder, at vi tager vores ansvar som med-uddannere alvorligt. Under din praktik sikre vi, at du oplæres i:

 • Ansvarlig medicinhåndtering og hygiejne
 • Low arrousal, herunder konflikthåndtering og udadreagerende adfærd

Under din praktik vil dine kollegaer kunne fortælle dig om:

 • Sanseprofiler og forflytninger
 • DPU og neuropædagogiske tilgange
 • Faglig dokumentation
 • Borgere med nedsat funktionsevne og seksualitet
 • Det etiske kompas, som analyseværktøj, i det pædagogiske arbejde

Under din praktik forventes det:

 • At du sætter dig ind i borgernes metodeplaner og dagsprogrammer og læser eventuelle VISO-rapporter.
 • At du sætter dig ind i den kerneopgave der er formuleret på Marienlund og arbejder efter den
 • At du læser relevante tekster, som din vejleder giver dig.
 • At du indgår som en aktiv del af personalegruppen og biddrager konstruktivt på personalemøder

Du vil blive tildelt en fast vejleder, men vejledningen kan også tilrettelægges med andet fagpersonale med en særlig viden inden for det emne du skal oplæres i, eller har søgt vejledning inden for.

Du vil få et fast punkt på dagsordenen for personalemødet ’ Den studerendes punkt’. Her forventes du eksempelvis at orienterer dine kollegaer om dine mål for praktikken. Du kan også sætte punkter til drøftelse, som har relevans for din praktik og du kan orienterer dine kollegaer om tiltag du afprøver eller har i tankerne.