Gå til hovedindhold

På Marienlund

På Marienlund tror vi der kan skabes udvikling hos borgerne - om end vi er bevidst om, at det for nogle vil være ganske små udviklingspotentialer.

Vi støtter vi op omkring borgerne og yder hjælp til alle gøremål, herunder også til sygeplejemæssige behov.

Støtten borgerne modtager på Marienlund, tager udgangspunkt i handleplanen fra borgerens kommune. Der er i den udarbejdet indsatsmål, som beskriver hvilke af borgernes potentialer, der skal arbejdes på at styrke.

På Marienlund, tror vi på, at der kan skabes udvikling hos borgerne - om end vi er bevidste om, at det for nogle vil være ganske små udviklingspotentialer.

Da langt de fleste af borgerne på Marienlund, kun i begrænset omfang, kan klare hverdagens opgaver og udfordringer selv, tilbyder vi støtte og hjælp til alt. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte borgers behov, således at de så vidt muligt får vedligeholdt, eller ideelt set, udbygget deres selvstændighed.

Her er en række eksempler på, hvad vi tilbyder støtte og hjælp til:

 • Personlig hygiejne
 • Indkøb og madlavning
 • Oprydning, rengøring og tøjvask
 • Kontakt til det offentlige f.eks. læge
  Sygeplejemæssige behov.
  Udover at sørge for en dagligdag med fokus på borgernes fysiske behov, tilbyder vi en dagligdag, der også tilgodeser den enkelte borgers psykiske velvære.

Dette gør vi bl.a. ved at:

 • Have et godt samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere.
 • Gøre brug af den omkringliggende natur, f.eks. ved gå- og cykelture.
 • Gøre brug af tilpasset sansestimulation i samværet borgerne.
 • Have fokus på at skabe gode stemninger overalt på Marienlund.
 • Marienlund, er bemandet med kompetente medarbejder døgnet rundt.