Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Transport

Marienlunds beboere har adgang til 2 busser med lift, og det betyder gode muligheder for både daglige aktiviteter ud af huset og længere udflugter i forbindelse med weekender og ferier.

Marienlund har både biler og cykler, som beboerne kan gøre brug af

De to busser bookes på et internt system, og såvel personale som pårørende og venner til beboerne kan booke busserne til en tur i det blå. Det er en betingelse, at der er beboere med ved kørsel i busserne.

Alle beboere betaler månedligt et a conto beløb for kørsel i busserne og en gang årligt afregnes, hvor mange kilometer den enkelte rent faktisk har benyttet.

Marienlund har desuden cykler som beboerne kan benytte sig af.

Marienlund

Kirkegade 102 - 7430 Ikast
Tlf.: 99 60 52 00 - marienlund@ikast-brande.dk