Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Årlige begivenheder

Udover dagligdagen og weekendoplevelserne, så er der en række årlige begivenheder beboerne deltager i. Deltagelsen er frivillig og nogle ting deltager de fleste i mens det i andre tilfælde er færre.

Flere billeder kan ses under Årets gang i billeder

Sansefestival

Sansefestival
Sansefestivalen afholdes hvert år på Brande Åcenter et andet af Ikast-Brande Kommunes botilbud. Her er der oplevelser til alle sanserne.

Sølund Festival

Sølund Festival
Her rocker beboerne igennem til store danske musiknavne, læs mere på festivalens hjemmeside.

Beboere på sommerferie

Sommerferie
Vi flytter i sommerhus forskellige steder i Danmark i en lille uges tid.

Beboere i København

Københavnertur
I december måned tager vi en tur til hovedstaden, hvor vi bl.a. besøger tivoli.

Cafeaften på Marienlund

Cafeaftener
Flere gange i løbet af året holdet vi cafeaftener, hvor også beboere fra kommunens andre botilbud og bofællesskaber inviteres med.

Beboerne slår sig løs

Sæsonfester
Marienlunds venner arrangerer en forårs og en sensommerfest, hvor også pårørende inviteres med. Derudover arrangerer aktivitetstilbuddet Lundgårdens støtteforening en vinterfest.

Fødselsdage og jubilæer skal selvfølgelig fejres

Fødselsdage og jubilæer
Personlige mærkedage skal selvfølgelig også fejres, almindelige fødselsdage fejres i det hus beboeren bor i, mens der gøres lidt mere ud af de runde, hvis beboeren ønsker det.

Højtiderne holdes i hævd

Årets højtider
Vi fejrer selvfølgelig også årets højtider og holder traditioner i hævd.

 

Marienlund

Kirkegade 102 - 7430 Ikast
Tlf.: 99 60 52 00 - marienlund@ikast-brande.dk