Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vores værdier

Hos os på Marienlund foregår samarbejdet mellem beboere, pårørende og medarbejdere ud fra et værdigrundlag, der er baseret på Ikast-Brande Kommunes overordnede værdier: Dialog, tillid og ansvarlighed.

På Marienlund holdes traditionerne i hævd

Ud fra disse tre grundværdier har vi lavet et værdiggrundlag med følgende værdier:

  • Faglighed
  • Engagement
  • Tryghed
  • Respekt
  • Anerkendelse

Værdierne gælder både for medarbejderne, beboerne og de pårørende

Konkrete mål

Vi ønsker ud fra en helhedsvurdering af beboernes behov, begrænsninger og ønsker at skabe en tilværelse, der bærer så lidt præg af institution som muligt, og hvor allerede indlærte positive færdigheder bliver udviklet og vedligeholdt samt hvor nye bliver tillært.

Det er vores mål:

  • At enhver beboer og medarbejder føler sig værdsat
  • At enhver bliver accepteret som den er
  • At beboerne skal have et beskæftigelsestilbud udenfor Marienlund, som så vidt muligt er tilpasset den enkelte
  • At traditionerne bliver holdt i hævd

Læs mere om Ikast-Brande Kommunes Værdigrundlag.

 

Marienlund

Kirkegade 102 - 7430 Ikast
Tlf.: 99 60 52 00 - marienlund@ikast-brande.dk