Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vores pædagogik

På Marienlund arbejder vi med en anerkendende pædagogik i kontakten med beboerne, derudover har vi Neuropædagogik, Aldring og Sundhedsfremme som vores tre fokus områder.

Beboere og medarbejdere på Marienlund

I Ikast-Brande Kommune vedtog vi i 2013 Fælles Faglig Platform på VUH-området, det betyder, at alle bo- og aktivitetstilbud på området føres efter samme pædagogiske grundlag med de tre fokusområder:

  • Neuropædagogik handler om, hvordan vi med kendskab til hjernens funktioner og viden om hvordan dysfunktioner i hjernen kommer til udtryk i adfærd, kan tilrettelægge den pædagogiske indsats.
  • Aldring handler om, at indhente viden om aldringsprocesser hos udviklingshæmmede specielt med fokus på Alzheimer og downsyndrom for her igennem at kvalificere den pædagogiske indsats og aktivitetstilbuddene til ældre og demente beboer i vores botilbud.
  • Sundhedsfremme handler om, at indhente viden om og belyse forskellige former for sundhedsfremmende aktiviteter og indgangsvinkler til samarbejdet med beboerne, for her igennem at øge beboernes mentale og fysiske velvære og sætte fokus på beboernes livskvalitet.

 

 

Marienlund

Kirkegade 102 - 7430 Ikast
Tlf.: 99 60 52 00 - marienlund@ikast-brande.dk