Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vores målgruppe

Marienlunds målgruppe er voksne udviklingshæmmede fra 18 år og opefter med forskellig grad af selvhjulpenhed.

Beboerne på Marienlund er vidt forskellige

Vores beboere spænder bredt både når det gælder alder og når det gælder fysisk og Psykisk funktionsevne. Vores botilbud er indrettet til kørestolsbrugere, mens bofællesskabet er indrettet til gangbesværede, men ikke kørestolsbrugere. Samtidig er bofællesskabet kun bemandet i dags- og aftentimerne, det er derfor nødvendigt at beboerne i bofællesskabet har en vis grad af selvhjulpenhed.

Lovgrundlag

Marienlund er et tilbud efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §85.

Marienlund

Kirkegade 102 - 7430 Ikast
Tlf.: 99 60 52 00 - marienlund@ikast-brande.dk