Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Marienlunds Venner

Marienlunds Venner er en frivillig støtteforening, der har til formål, at give beboerne på Marienlund en indholdsrig og god fritid og dermed at forbedre deres livskvalitet.

Marienlunds venner arrangerer to årlige fester

Foreningen udfører bl.a. sit arbejde ved at ansøge såvel private fonde som offentlige instanser om midler og økonomisk støtte til afholdelse af arrangementer, klubaftener, indkøb af forskelligt udstyr og lignende for hermed at give beboerne en indholdsrig og god fritid.

Marienlunds venner har gennem de senere år været i stand til at forære os to handicapcykler Due el2000 samt et kolonihavehus med haveanlæg, der blev indviet i september 2013.

Organisation

Derudover står Marienlunds venner for at afholde to årlige fester med spisning og underholdning, hvor alle beboere og pårørende bliver inviteret med.

Marienlunds venner bygger sin virksomhed på vedtagne vedtægter dateret d.14. november 2005. Alle, der ønsker at støtte foreningens arbejde, kan blive optaget som medlem.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og to bestyrelsesmedlemmer. Lederen af Marienlund er automatisk det ene medlem, dog uden stemmeret. Desuden bliver der valgt to suppleanter til bestyrelsen.

Der bliver afholdt ordinær generalforsamling i oktober måned.

 

Marienlund

Kirkegade 102 - 7430 Ikast
Tlf.: 99 60 52 00 - marienlund@ikast-brande.dk