Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dialogmøde

En gang om året holder vi dialogmøde på Marienlund, hvor beboere, pårørende, repræsentanter fra Sundheds- og omsorgsudvalget, kommunen samt Marienlund, har mulighed for at blive opdateret om, hvad der er sket i løbet af året, hvilke fremtidsplaner der er og udtrykke deres synspunkter.

Dialogmøde på Marienlund

Referaterne fra 2013 og frem vil blive lagt på hjemmesiden:

Referat fra dialogmøde 2013

Referat fra dialogmøde 2014

Marienlund

Kirkegade 102 - 7430 Ikast
Tlf.: 99 60 52 00 - marienlund@ikast-brande.dk