Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Om os

Marienlund er et botilbud med tilknyttet bofællesskab, der ligger tæt på og er forbundet til hovedbygningen via en sti.

Beboere på Marienlund

Marienlund har døgnbemanding i vores botilbud, mens bofællesskabet som udgangspunkt kun er bemandet i dags- og aftentimerne, dog kan nattevagten fra botilbuddet hjælpe, hvis der opstår behov for det i bofællesskabet.

Vores beboere er aldersmæssigt fra 18 år og op, de har forskellige grader af fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, således er nogle fuldt ud mobile, mens andre bruger rollator eller kørestol, enkelte er sengeliggende. De fleste af beboerne kommunikerer via det talte sprog, men enkelte beboere er nonverbale.

 

Marienlund

Kirkegade 102 - 7430 Ikast
Tlf.: 99 60 52 00 - marienlund@ikast-brande.dk