Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Medarbejderstab

Medarbejderne i husene på Marienlund arbejder tværfagligt og består af pædagoger, social og sundhedsassistenter og omsorgsmedhjælpere. Derudover er der ansat medarbejdere til rengøring, teknisk servicearbejde og administration.

Medarbejdere og beboere på Marienlund

Antal ansatte i alt: 39

Heraf:
Ledelse: 3
Administration: 2
Specialpædagogisk arbejde og omsorg: 26
Omsorgsmedhjælper: 1
Social og sundhedsssistenter: 2
Rengøring, afrydning, medhjælp i køkken mv.: 4
Tekniske servicemedarbejdere: 2

Medarbejderne er fordelt i fem huse.

Marienlund

Kirkegade 102 - 7430 Ikast
Tlf.: 99 60 52 00 - marienlund@ikast-brande.dk