Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny medarbejder

Som medarbejder på Marienlund har man en varieret arbejdsdag, hvor det udover praktiske opgaver også gælder om at skabe oplevelser og et godt sted at bo for beboerne, for det er deres hjem som vi kommer på besøg i.

Medarbejdere og beboere på Marienlund

For både at Marienlund både kan være et godt sted at bo og arbejde forventer vi:

  • En positiv indstilling
  • Imødekommenhed og at vi hilser på både beboere og kollegaer
  • Respekt og forståelse for hinandens forskelligheder


Rent praktisk kræver vi desuden for Pædagoger og andet omsorgspersonale:

  • Kørekort, da man skal kunne transportere beboerne
  • Indstillet på af skifte mellem dags- og aftenvagter
  • Villighed til at arbejde hver anden weekend


Der er fast nattevagt. Administrationen, rengøring, tekniske medarbejdere m.m. arbejder indenfor normal arbejdstid og vil kun i sjældne tilfælde skulle arbejde udenfor disse.

Som ny medarbejder vil du starte med fire følgedage, hvor du følger en kollegaer og derigennem bliver sat ind i, hvordan livet fungerer her på Marienlund.

Læs mere i vores folder: Ny folder er under udarbejdelse

 

Marienlund

Kirkegade 102 - 7430 Ikast
Tlf.: 99 60 52 00 - marienlund@ikast-brande.dk